Raad van bestuur

De Raad van bestuur, belast met het dagelijks beheer van de vzw, is samengesteld uit vijf leden:

 

Voorzitter:

Nationale Bank van België, vertegenwoordigd door Camille Dümm

 

 

Ondervoorzitter:

Aguilonius Consulting, vertegenwoordigd door Derek De Brandt

 

 

Bestuurders:

Instituut van de Accountants en de Belastingconsulenten (IAB), vertegenwoordigd door Nathalie Van Hoorebeek

 

Pragma Tools,vertegenwoordigd door Joep van Amelsfort

 

FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie, vertegenwoordigd door Olivier Goddeeris

 

Akten gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad