Lid Internetsite Contactpersoon

 

 

Aguilonius Consulting

 

www.aguilonius.com Derek De Brandt

Assuralia

 

www.assuralia.be Rita Thys

Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA)

 

www.fsma.be Johan Lembreght

Belgische Federatie van de Financiële Sector (Febelfin)

 

www.febelfin.be Patrick Wynant

Beroepsinstituut van Erkende Boekhouders en Fiscalisten (BIBF)

 

www.bibf.be Xavier Schraepen

Commissie voor Boekhoudkundige Normen (CBN)

 

www.cnc-cbn.be Sadi Podevijn

Dun&Bradstreet Belgium 

 

www.dnb.com Marleen De Coensel

Ernst and Young Accountants

 

www.ey.com/be Nathalie Van Hoorebeek

Euro DB

 

www.b-information.be Laurent Leclercq

Federale Overheidsdienst Economie, KMO, Middenstand en Energie - Algemene Directie Statistiek

 

www.statbel.fgov.be Olivier Goddeeris

Federale Overheidsdienst Financiën

 

www.minfin.fgov.be Roland Rodrigus

Finactum

 

www.finactum.be Luc De Vos

Instituut van de Accountants en de Belastingsconsulenten (IAB)

 

www.iec-iab.be Nathalie Van Hoorebeek

Instituut van de Bedrijfsrevisoren (IBR)

 

www.ibr-ire.be Christophe Dhondt

Intersentia

 

www.firstsoftware.be Filip De Maeseneer

KMPG Tax & Legal Advisers - Accounts Payable Dept

 

www.kpmg.com Wouter Ballet

Nationale Bank van België

 

www.nbb.be Camille Dümm

Platinum Europe

 

www.pse.be Thierry Cools

PragmaTools

 

www.pragmatools.com Joep van Amelsfort

Pressbanking

 

www.pressbanking.com Patrick Lacroix
Wolters Kluwer Belgium www.kluwersoftware.be Fabien Baert