Sedert april 2007 voor ondernemingen en maart 2008 voor verenigingen en stichtingen, laat de Balanscentrale van de Nationale Bank van België (NBB) toe om jaarrekeningen neer te leggen via in XBRL-formaat. Concreet betekent dit dat alle statutaire jaarrekeningen die opgesteld zijn volgens een gestandaardiseerd model die voldoet aan de wetgeving op de boekhoudkundige normen online onder dit formaat neergelegd kunnen worden. Deze wijze van neerlegging geniet de voorkeur van de meeste rechtspersonen omwille van de gevorderde tools die ontwikkeld zijn voor het automatisch genereren van de jaarrekeningen die aan de opgestelde regels van de XBRL-taxonomie van de Balanscentrale voldoen.

 

 

Taxonomie van de Belgische jaarrekeningen

De NBB heeft de taxonomie XBRL van de Belgische jaarrekeningen (BE GAAP) ontwikkeld voor de standaardmodellen van de volledige en verkorte jaarrekening voor ondernemingen, alsook van de volledige en verkorte jaarrekening voor verenigingen en stichtingen. Zij is specifiek voor de Belgische boekhoudnormen (BE-GAAP); meertalig (formuleringen in NL, FR, DE en EN) en verwijst naar geen enkele andere taxonomie).

 

De taxonomie geldt niet voor ondernemingen die hun statutaire jaarrekening dienen op te stellen volgens een specifiek model (kredietinstellingen, verzekeringsmaatschappijen, enz.). Evenmin ondersteunt de taxonomie geconsolideerde jaarrekeningen van ondernemingen, ongeacht of ze volgens de internationale financiële rapporteringstandaarden (IFRS) of volgens BE GAAP zijn opgesteld.

 

Oorspronkelijk ontwikkeld in 2005, wordt de taxonomie jaarlijks bijgewerkt op één april om de evoluties in de wetgeving te weerspiegelen voor ondernemingen, verenigingen en stichtingen die hun jaarrekeningen neerleggen bij de NBB. De taxonomie wordt gepubliceerd op de website van de NBB en kan gebruikt worden door eenieder of door elk bedrijf dat software ontwikkelt die toelaat om jaarrekeningen op te stellen volgens de gestandaardiseerde normen met zicht op de neerlegging ervan onder het XBRL-formaat.

 

Bovendien werd de taxonomie door de Federale Overheidsdienst Financiën ingevoerd om hun taxonomie op te maken die wordt gebruikt in de aangifte van vennootschapsbelasting, en werd zij door de FOD Economie gebruikt om hun taxonomie op te maken waarmee structuurenquêtes bij de ondernemingen worden uitgevoerd.

 

 

Jaarrekeningen in XBRL formaat

De opstelling van jaarrekeningen in XBRL-formaat (Instance XBRL) vereist geen enkele kennis van de XBRL-standaard door personen die instaan voor de boekhouding van een onderneming, vereniging of stichting.

 

Het XBRL-bestand kan automatisch gegenereerd worden, hetzij vanuit de toepassing voor het invoeren van jaarrekeningen "SOFISTA", ontwikkeld door de NBB en gratis beschikbaar op haar website, hetzij vanuit één van de boekhoudprogramma's beschikbaar op de markt die het mogelijk maken om een jaarrekening rechtstreeks te creëren vanaf boekhoudkundige gegevens. 

 

Met de SOFISTA toepassing kan het XBRL-bestand worden gevalideerd en gevisualiseerd in PDF-formaat (rendering). Op deze manier kan de neerlegger gemakkelijk de inhoud verifiëren en zal hij er zeker van zijn dat de jaarrekening beantwoordt aan de minimale vorm‑ en inhoudsvereisten die in de taxonomie zijn bepaald.

 

 

Neerlegging van jaarrekeningen XBRL

Jaarrekeningen in XBRL-formaat worden neergelegd via de onlinetoepassing van de NBB Jaarrekeningen neerleggen. Ofwel maakt men dit XBRL bestand aan met de “SOFISTA”-toepassing`, ofwel met een bestaand boekhoudpakket, waarna de rechtspersoon het XBRL-bestand op eenvoudige wijze kan opladen in de online toepassing van de NBB. Zodra deze wordt gevalideerd en de neerlegger de neerleggingskosten heeft betaald (een voorwaarde waaraan moet worden voldaan alvorens een jaarrekening kan worden aanvaard), wordt de Instance XBRL weggeschreven, wordt de inhoud in PDF-formaat overgezet en worden de gegevens automatisch in de databanken van de NBB opgeladen.

 

 

Verspreiding en verwerking van de jaarrekeningen

Jaarrekeningen neergelegd in XBRL-formaat, alsook hun voorstelling in PDF-formaat, worden gratis ter beschikking gesteld via de onlinetoepassing van de NBB Jaarrekeningen raadplegen.

 

Voor de gebruikers die graag hun eigen databank willen aanleggen, wordt eveneens een serviceweb ter beschikking gesteld waarmee dagelijks in groten getale het geheel van de XBRL bestanden kunnen worden gedownload. Daardoor zijn de jaarrekeningen in XBRL-formaat beschikbaar voor iedere gebruiker die de gegevens ervan individueel of als geheel wil beheren na de overdracht in diverse databanken (xml, relationeel, enz.).

 

 

Enkele cijfers der jaarrekeningen

Jaar na jaar verhoogt het aantal jaarrekeningen die bij de NBB worden neergelegd. In 2013 werden 416 664 neerleggingen uitgevoerd, waarvan meer dan 98 % in XBRL-formaat.

 

De onlineraadpleging van jaarrekeningen doet blijven ook niet achter; in 2013 werden er 8 000 000 downloads opgetekend. In het merendeel van de gevallen werden deze downloads in PDF-formaat verricht. Niettemin wordt iets meer dan 13 % van de jaarrekeningen geraadpleegd in XBRL-formaat.

 

 

Contact

Balanscentrale

Nationale Bank van België

de Berlaimontlaan 14

1000 Brussel

België

Tel. + 32 2 221 30 01

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.