De standaard wordt zeer actief gebruikt in Europa bij het toezicht op het bank- en verzekeringswezen. 

Regelgeving en toezicht werken immers meer en meer gecentraliseerd op Europees niveau, met eerst de oprichting van European Supervisory Authorities (ESA) zoals de European Banking Authority (EBA) en de European Insurance and Occupational Pensions Authority (EIOPA) en vervolgens met de opzet van de Bankenunie en het Single Supervisory Mechanism (SSM).

Deze Europese autoriteiten hebben XBRL uitgekozen voor de periodieke collecte van prudentiële gegevens van gereguleerde entiteiten; in de eerste plaats is de XBRL standaard verplicht voor de gegevensuitwisseling tussen de Nationale Competente Autoriteiten (NCA) en de ESA, maar de XBRL taxonomieën Kunnen ook gebruikt worden door de NCA's om te voorzien in de eigen noden om data te verzamelen van de industrie.

De Nationale Bank van België, in haar rol als NCA voor de Belgische bank- en verzekeringssector heeft deze XBRL taxonomieën integraal geïmplementeerd, als enige digitale standaard om de betrokken rapporten op te vragen van de gereguleerde entiteiten.