De FOD Financiën maakt sinds 2011 gebruik van XBRL in Biztax, haar toepassing voor het elektronisch indienen van de aangiften in de vennootschapsbelasting, in de belasting niet-inwoners/vennootschappen en in de rechtspersonenbelasting. Facultatief in het begin, dient de elektronische aangifte van de directe belastingen vanaf 2015 uitsluitend in het XBRL-formaat te geschieden voor alle binnen en buitenlandse vennootschappen, vzw’s en stichtingen. De taxonomie van de FOD Financiën hergebruikt onderdelen van de taxonomie van de jaarrekeningen van de Nationale Bank van België.

 

 

Taxonomie FOD Financiën

De FOD Financiën heeft een XBRL-taxonomie (BE TAX) ontwikkeld voor het elektronisch indienen van de aangiften directe belastingen van alle rechtspersonen. Deze taxonomie is conform de XBRL-specificaties.

 

De opzet van de taxonomie is op een duidelijke, transparante en consistente wijze de volledige inhoud van deze verschillende aangiften en alle gestandaardiseerde bijlagen weer te geven. Waar mogelijk en relevant, werd de taxonomie afgestemd op andere Belgische taxonomieën. Voor de identificatiegegevens van de onderneming wordt dan ook gebruik gemaakt van de taxonomie van de jaarrekeningen (BE GAAP) ontwikkeld door de Balanscentrale van de Nationale Bank van België. De taxonomie bevat labels in de drie landstalen: Duits, Frans en Nederlands en bevat tevens Dimension en Formula linkbases voor het valideren van de ingevulde gegevens.

 

Jaarlijks wordt deze taxonomie aangepast aan de gewijzigde fiscale wetgeving en wordt gerefereerd naar de meest recente versie van de BE GAAP taxonomie.

 

De gepubliceerde verzameling van taxonomieën is volledig en de externe taxonomieën worden opgenomen in deze set. U kan deze externe bestanden waarnaar gerefereerd wordt ook vinden op de site van de Balanscentrale van de Nationale Bank van België. De begeleidende documentatie kan u eveneens op deze pagina vinden..

 

 

XBRL aangifte met BIZTAX

BIZTAX is de toepassing om de aangiften in de vennootschapsbelasting, de rechtspersonenbelasting en de belasting niet-inwoners/vennootschappen elektronisch in te dienen. Via deze toepassing kunnen deze aangiften worden ingediend zowel via een bestand aangemaakt door externe software (maximum 25 per keer) als via manuele ingave één per keer.

 

In BIZTAX kunnen zowel de aangifte als alle bijlagen online ingevuld worden. De schermen worden automatisch gegenereerd op basis van de XBRL-taxonomie. Bijlagen in pdf toevoegen waarvoor geen model is vastgelegd is ook mogelijk. De aangiften worden centraal bewaard, zodat op een later tijdstip de aangiften kunnen worden aangepast en verder ingevuld. Het berekenen van de verschuldigde belasting is eveneens mogelijk.

 

De bestanden die zijn aangemaakt door een externe software kunnen eenvoudig in BIZTAX opgeladen worden. Deze bestanden met als extensie “.biztax” zijn XML-bestanden die elk maximaal 25 XBRL-bestanden mogen bevatten.

 

U kan de XBRL-taxonomie gebruikt in BIZTAX vinden op de pagina Technische documentatie op de site van BIZTAX www.biztax.be of via de site van de FOD Financiën bij de E-services.

 

 

Verspreiding en verwerking van de aangiften

De elektronische aangiften in XBRL formaat worden door de FOD Financiën ingezameld in het kader van haar opdracht tot belastinginning. Zij zijn vertrouwelijk en niet bestemd om te worden verspreid.

 

 

Enkele cijfers van de aangiften

De elektronische aangifte van vennootschappen werd op vrijwillige basis ingevoerd in 2011. De belastingaangiften van niet-inwoners/vennootschappen en rechtspersonen, van hun kant, werden vanaf 2012 mogelijk gemaakt. Vanaf het begin heeft een groot aantal declaranten gekozen voor deze optie: 315.000 aangiften in XBRL formaat in 2011 en 380.000 in 2012.

 

De elektronische aangifte is sedert 2014 verplicht geworden voor de belastingaangiften van de vennootschappen, en sedert 2015 voor de belastingaangiften van niet-inwoners/vennootschappen en rechtspersonenbelasting. Momenteel worden op die manier ongeveer 600.000 aangiften per jaar in XBRL formaat ingegeven door de vennootschappen, vzw's en stichtingen.

 

 

Contact

Algemene administratie van de fiscaliteit

FOD Financiën

Koning Albert II-laan 33

1030 Brussel

België

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.