XBRL is een elektronische taal, ontwikkeld om bedrijfs- en financiële gegevens digitaal op een gestandaardiseerde manier uit te wisselen. 

De XBRL standaard vergemakkelijkt de voorbereiding, analyse en onderlinge communicatie van business informatie, met als gevolg kostenbesparingen, verhoogde betrouwbaarheid en een grotere efficiëntie voor alle betrokkenen in de rapporteringsketen. 

XBRL staat voor eXtensible Business Reporting Language. De taal is gebaseerd op “XML” , maar dan aangepast voor specifieke vereisten bij het communiceren van bedrijfsgegevens en -cijfers via het internet, of tussen computer toepassingen. 

XBRL is een open en kostenloze standaard die wordt ontwikkeld door XBRL International , een internationaal non-profit consortium van meer dan 500 toonaangevende bedrijven, organisaties en overheidsorganen.